“Trẻ hóa” các bệnh tim mạch: Giới trẻ đang tự làm hại mình

Một ca phẫu thuật tim mạch tại Viện Tim mạch Quốc gia. Ảnh: BSCC
Một ca phẫu thuật tim mạch tại Viện Tim mạch Quốc gia. Ảnh: BSCC
Một ca phẫu thuật tim mạch tại Viện Tim mạch Quốc gia. Ảnh: BSCC
Lên top