Trạm xét nghiệm COVID-19 lấy mẫu tận xe đầu tiên tại Việt Nam

Khách đặt hẹn trước khi đến Trạm xét nghiệm Drive-Thru của FV không cần phải xuống xe để làm thủ tục và lấy mẫu. Ảnh: BVCC.
Khách đặt hẹn trước khi đến Trạm xét nghiệm Drive-Thru của FV không cần phải xuống xe để làm thủ tục và lấy mẫu. Ảnh: BVCC.
Khách đặt hẹn trước khi đến Trạm xét nghiệm Drive-Thru của FV không cần phải xuống xe để làm thủ tục và lấy mẫu. Ảnh: BVCC.
Lên top