TP.Việt Trì bất ngờ xuất hiện thêm ca COVID-19

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Phú Thọ nhanh chóng triển khai các biện pháp truy vết, phun khử khuẩn khu vực liên quan đến ca mắc COVID-19 trên địa bàn phường Tiên Cát, TP.Việt Trì. Ảnh: NDCC.
Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Phú Thọ nhanh chóng triển khai các biện pháp truy vết, phun khử khuẩn khu vực liên quan đến ca mắc COVID-19 trên địa bàn phường Tiên Cát, TP.Việt Trì. Ảnh: NDCC.
Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Phú Thọ nhanh chóng triển khai các biện pháp truy vết, phun khử khuẩn khu vực liên quan đến ca mắc COVID-19 trên địa bàn phường Tiên Cát, TP.Việt Trì. Ảnh: NDCC.
Lên top