TPHCM xét nghiệm diện rộng: Khoảng 3,6% mẫu dương tính trong cộng đồng

TPHCM sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm toàn dân. Ảnh: Anh Tú
TPHCM sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm toàn dân. Ảnh: Anh Tú
TPHCM sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm toàn dân. Ảnh: Anh Tú
Lên top