TPHCM vẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10 sau 0h ngày 29.6

Phó Chủ tịch TPHCM Dương Anh Đức cho biết Thành phố vẫn tiếp tục Chỉ thị 10. Ảnh: Hoài Anh
Phó Chủ tịch TPHCM Dương Anh Đức cho biết Thành phố vẫn tiếp tục Chỉ thị 10. Ảnh: Hoài Anh
Phó Chủ tịch TPHCM Dương Anh Đức cho biết Thành phố vẫn tiếp tục Chỉ thị 10. Ảnh: Hoài Anh
Lên top