TPHCM vẫn quá tải F0, người tự test nhanh mòn mỏi chờ vào danh sách F0

Người nhà anh Lâm Quang Trường thở oxy tại nhà trong lúc chờ được nhập viện. Ảnh: NVCC
Người nhà anh Lâm Quang Trường thở oxy tại nhà trong lúc chờ được nhập viện. Ảnh: NVCC
Người nhà anh Lâm Quang Trường thở oxy tại nhà trong lúc chờ được nhập viện. Ảnh: NVCC
Lên top