TPHCM vận hành phiên bản mới bản đồ số phục vụ hỗ trợ phòng chống COVID-19

Lên top