TPHCM: Tuyệt đối không để F0 điều trị tại nhà thiếu thuốc

Túi thuốc dành cho F0 điều trị tại nhà, trong đó có gói thuốc A, B. Ảnh: HCDC.
Túi thuốc dành cho F0 điều trị tại nhà, trong đó có gói thuốc A, B. Ảnh: HCDC.
Túi thuốc dành cho F0 điều trị tại nhà, trong đó có gói thuốc A, B. Ảnh: HCDC.
Lên top