TPHCM: Từ 15.9 sẽ tiêm vaccine mũi 2 cho những người đợt 4 và đợt 5

Từ 15.9, TPHCM sẽ tiêm vaccine mũi 2 cho những người đợt 4 và đợt 5. Ảnh: Anh Tú
Từ 15.9, TPHCM sẽ tiêm vaccine mũi 2 cho những người đợt 4 và đợt 5. Ảnh: Anh Tú
Từ 15.9, TPHCM sẽ tiêm vaccine mũi 2 cho những người đợt 4 và đợt 5. Ảnh: Anh Tú
Lên top