TPHCM: Truy vết được 57 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 3298 tại Đà Nẵng

TPHCM: Truy vết 57 trường hợp liên quan đến ca bệnh 3298 tại Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Chân Phúc.
TPHCM: Truy vết 57 trường hợp liên quan đến ca bệnh 3298 tại Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Chân Phúc.
TPHCM: Truy vết 57 trường hợp liên quan đến ca bệnh 3298 tại Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Chân Phúc.
Lên top