TPHCM tìm người từng đến chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền và chợ Sơn Kỳ

Đo thân nhiệt cho khách vào chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn. Ảnh: HC
Đo thân nhiệt cho khách vào chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn. Ảnh: HC
Đo thân nhiệt cho khách vào chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn. Ảnh: HC
Lên top