TPHCM: Tìm người đến địa điểm liên quan ca dương tính ở Quận 3

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo khẩn về việc tìm người đến 3 địa điểm liên quan ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Quận 3. Ảnh: HCDC.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo khẩn về việc tìm người đến 3 địa điểm liên quan ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Quận 3. Ảnh: HCDC.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo khẩn về việc tìm người đến 3 địa điểm liên quan ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Quận 3. Ảnh: HCDC.
Lên top