TPHCM: Thêm 1 bệnh viện phát hiện ca nghi mắc COVID-19

Bệnh viện quận Bình Thạnh vừa phát hiện thêm ca nghi nghiễm COVID-19 khai là hội viên của Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Bệnh viện quận Bình Thạnh vừa phát hiện thêm ca nghi nghiễm COVID-19 khai là hội viên của Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Bệnh viện quận Bình Thạnh vừa phát hiện thêm ca nghi nghiễm COVID-19 khai là hội viên của Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top