TPHCM tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-17

TPHCM tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Ảnh: Nguyễn Ly
TPHCM tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Ảnh: Nguyễn Ly
TPHCM tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Ảnh: Nguyễn Ly
Lên top