TPHCM sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu dịch bệnh COVID-19 lan rộng

Ảnh: Phương Nhàn.
Ảnh: Phương Nhàn.
Ảnh: Phương Nhàn.
Lên top