TPHCM sẵn sàng 1.000 giường hồi sức tích cực cho các ca COVID-19 nặng

Ngay sau nhận được phân công của Sở Y tế, BV Nhân Dân 115 đã ra quân triển khai 250 giường hồi sức COVID-19 nguy kịch tại đặt tại BV huyện Bình Chánh. Ảnh: BV Nhân Dân 115
Ngay sau nhận được phân công của Sở Y tế, BV Nhân Dân 115 đã ra quân triển khai 250 giường hồi sức COVID-19 nguy kịch tại đặt tại BV huyện Bình Chánh. Ảnh: BV Nhân Dân 115
Ngay sau nhận được phân công của Sở Y tế, BV Nhân Dân 115 đã ra quân triển khai 250 giường hồi sức COVID-19 nguy kịch tại đặt tại BV huyện Bình Chánh. Ảnh: BV Nhân Dân 115
Lên top