TPHCM nói gì về việc thiếu trang thiết bị điều trị bệnh nhân COVID-19?

Đến nay, một số nơi còn thiếu một số trang thiết bị nào đó nhưng về cơ bản đã đáp ứng được công tác điều trị bệnh nhân. Ảnh: Anh Tú
Đến nay, một số nơi còn thiếu một số trang thiết bị nào đó nhưng về cơ bản đã đáp ứng được công tác điều trị bệnh nhân. Ảnh: Anh Tú
Đến nay, một số nơi còn thiếu một số trang thiết bị nào đó nhưng về cơ bản đã đáp ứng được công tác điều trị bệnh nhân. Ảnh: Anh Tú
Lên top