TPHCM: Những túi thuốc yêu thương đến với bệnh nhân F0

Bất kể thời gian ngày hay đêm, chỉ cần được báo có ca F0 hay người dân cần thuốc gọi báo là ngay lập tức cán bộ Phường 1, quận Tân Bình (TPHCM) sẽ có người xuống tận nơi trao thuốc cho người bệnh. Ảnh: HCDC
Bất kể thời gian ngày hay đêm, chỉ cần được báo có ca F0 hay người dân cần thuốc gọi báo là ngay lập tức cán bộ Phường 1, quận Tân Bình (TPHCM) sẽ có người xuống tận nơi trao thuốc cho người bệnh. Ảnh: HCDC
Bất kể thời gian ngày hay đêm, chỉ cần được báo có ca F0 hay người dân cần thuốc gọi báo là ngay lập tức cán bộ Phường 1, quận Tân Bình (TPHCM) sẽ có người xuống tận nơi trao thuốc cho người bệnh. Ảnh: HCDC
Lên top