TPHCM: Nhiều xã phường tăng cấp độ dịch, chuyển từ vùng xanh sang vàng

Bản đồ cấp độ dịch tại TPHCM.
Bản đồ cấp độ dịch tại TPHCM.
Bản đồ cấp độ dịch tại TPHCM.
Lên top