TPHCM: Nhà Bè phát hiện 1 ca nghi mắc COVID-19, đồng nghiệp của BN7432

Huyện Nhà Bè phát hiện 1 ca nghi mắc COVID-19, đồng nghiệp của BN7432. Ảnh: HCDC.
Huyện Nhà Bè phát hiện 1 ca nghi mắc COVID-19, đồng nghiệp của BN7432. Ảnh: HCDC.
Huyện Nhà Bè phát hiện 1 ca nghi mắc COVID-19, đồng nghiệp của BN7432. Ảnh: HCDC.
Lên top