TPHCM lên kế hoạch sản xuất, phân phối Xuyên tâm liên để điều trị COVID-19

TPHCM thay đổi chiến lược trong công tác điều trị, tầm soát người mắc COVID-19. Ảnh: Thanh Vũ
TPHCM thay đổi chiến lược trong công tác điều trị, tầm soát người mắc COVID-19. Ảnh: Thanh Vũ
TPHCM thay đổi chiến lược trong công tác điều trị, tầm soát người mắc COVID-19. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top