TPHCM lấy mẫu xét nghiệm người về từ Đà Nẵng, các tỉnh có dịch

Lên top