TPHCM lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ người dân khu Mả Lạng

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 người dân khu Mả Lạng (quận 1, TPHCM). Ảnh: HCDC
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 người dân khu Mả Lạng (quận 1, TPHCM). Ảnh: HCDC
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 người dân khu Mả Lạng (quận 1, TPHCM). Ảnh: HCDC
Lên top