TPHCM: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 những người về từ Đà Nẵng từ 1.7

Người dân TPHCM mua khẩu trang phòng COVID-19. Ảnh: Anh Nhàn
Người dân TPHCM mua khẩu trang phòng COVID-19. Ảnh: Anh Nhàn
Người dân TPHCM mua khẩu trang phòng COVID-19. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top