TPHCM lập tổ chăm sóc F0 tại nhà với túi thuốc điều trị chuyên biệt

Thuốc sát khuẩn hầu họng T-B fresh được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt chuẩn GMP-WHO có trong túi thuốc an sinh chăm sóc F0 tại nhà.
Thuốc sát khuẩn hầu họng T-B fresh được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt chuẩn GMP-WHO có trong túi thuốc an sinh chăm sóc F0 tại nhà.
Thuốc sát khuẩn hầu họng T-B fresh được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt chuẩn GMP-WHO có trong túi thuốc an sinh chăm sóc F0 tại nhà.
Lên top