TPHCM kiểm soát chặt khu vực có bệnh nhân nhiễm Zika