TPHCM khẳng định không thực hiện tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh COVID-19

TPHCM áp dụng mức độ phòng dịch cao hơn kể từ 23.8. Ảnh: Huyên Nguyễn
TPHCM áp dụng mức độ phòng dịch cao hơn kể từ 23.8. Ảnh: Huyên Nguyễn
TPHCM áp dụng mức độ phòng dịch cao hơn kể từ 23.8. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top