TPHCM khẩn trương củng cố hoạt động tiêm chủng mở rộng

TPHCM khẩn trương củng cố hoạt động tiêm chủng mở rộng. Ảnh minh họa: HCDC.
TPHCM khẩn trương củng cố hoạt động tiêm chủng mở rộng. Ảnh minh họa: HCDC.
TPHCM khẩn trương củng cố hoạt động tiêm chủng mở rộng. Ảnh minh họa: HCDC.
Lên top