TPHCM hiện có 2.140 F1 cách ly tại nhà, 45 ổ dịch đã ổn định

Hệ thống VHD (VietNam Health Declaration) hỗ trợ quản lý, giám sát cách ly tại nhà. Ảnh: Huyên Nguyễn
Hệ thống VHD (VietNam Health Declaration) hỗ trợ quản lý, giám sát cách ly tại nhà. Ảnh: Huyên Nguyễn
Hệ thống VHD (VietNam Health Declaration) hỗ trợ quản lý, giám sát cách ly tại nhà. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top