TPHCM dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu, không tập trung quá 3 người

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại TPHCM phải tạm dừng hoạt động thay vì bán mang về như trước.   Ảnh: Thanh Vũ
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại TPHCM phải tạm dừng hoạt động thay vì bán mang về như trước. Ảnh: Thanh Vũ
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại TPHCM phải tạm dừng hoạt động thay vì bán mang về như trước. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top