TPHCM đổi chiến lược tiêm vaccine: Tiêm cho tất cả người dân trên địa bàn

TPHCM đang đẩy nhanh tốc độ tiêm đợt 5, lên kế hoạch tiêm đợt 6. Ảnh: Hoài Anh
TPHCM đang đẩy nhanh tốc độ tiêm đợt 5, lên kế hoạch tiêm đợt 6. Ảnh: Hoài Anh
TPHCM đang đẩy nhanh tốc độ tiêm đợt 5, lên kế hoạch tiêm đợt 6. Ảnh: Hoài Anh
Lên top