TPHCM đình chỉ, chuyển công tác 2 Chủ tịch phường lơ là chống dịch

Nơi nào ở TPHCM để xảy ra vi phạm giãn cách theo Chỉ thị 16 sẽ xử lý nghiêm khắc trách nhiệm người đứng đầu.  Ảnh: Chân Phúc
Nơi nào ở TPHCM để xảy ra vi phạm giãn cách theo Chỉ thị 16 sẽ xử lý nghiêm khắc trách nhiệm người đứng đầu. Ảnh: Chân Phúc
Nơi nào ở TPHCM để xảy ra vi phạm giãn cách theo Chỉ thị 16 sẽ xử lý nghiêm khắc trách nhiệm người đứng đầu. Ảnh: Chân Phúc
Lên top