TPHCM đã thành lập 6 trạm y tế lưu động chăm sóc F0 cách ly tại nhà

Trạm y tế lưu động số 1 (R6 Đặng Đại Độ, Quận 7, TPHCM). Ảnh: Ngọc Lê.
Trạm y tế lưu động số 1 (R6 Đặng Đại Độ, Quận 7, TPHCM). Ảnh: Ngọc Lê.
Trạm y tế lưu động số 1 (R6 Đặng Đại Độ, Quận 7, TPHCM). Ảnh: Ngọc Lê.
Lên top