TPHCM: Cứu sống trung úy bị đột quỵ tại nhà giàn DK1