TPHCM: Cung cấp xét nghiệm COVID-19 có thu phí cho người xuất cảnh

Triển khai thực hiện cung cấp xét nghiệm COVID-19 có thu phí cho người xuất cảnh. Ảnh minh họa: HCDC
Triển khai thực hiện cung cấp xét nghiệm COVID-19 có thu phí cho người xuất cảnh. Ảnh minh họa: HCDC
Triển khai thực hiện cung cấp xét nghiệm COVID-19 có thu phí cho người xuất cảnh. Ảnh minh họa: HCDC
Lên top