TPHCM: Còn nơi áp dụng nguyên tắc cứng nhắc gây bức xúc trong xã hội

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ ra tình trạng chậm chuyển F0 đến nơi điều trị, ông được nhờ đưa F0 nguy cấp đến bệnh viện. Ảnh: TTBC
Chủ tịch UBND TPHCM chỉ ra tình trạng chậm chuyển F0 đến nơi điều trị, ông được nhờ đưa F0 nguy cấp đến bệnh viện. Ảnh: TTBC
Chủ tịch UBND TPHCM chỉ ra tình trạng chậm chuyển F0 đến nơi điều trị, ông được nhờ đưa F0 nguy cấp đến bệnh viện. Ảnh: TTBC
Lên top