TPHCM có thêm gần 3.500 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Những trường hợp khỏi bệnh đủ điều kiện được xuất viện về nhà. Ảnh: HCDC
Những trường hợp khỏi bệnh đủ điều kiện được xuất viện về nhà. Ảnh: HCDC
Những trường hợp khỏi bệnh đủ điều kiện được xuất viện về nhà. Ảnh: HCDC
Lên top