TPHCM có hơn 107.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Túi thuốc dành cho F0 điều trị tại nhà, trong đó có gói thuốc A, B. Ảnh: HCDC.
Túi thuốc dành cho F0 điều trị tại nhà, trong đó có gói thuốc A, B. Ảnh: HCDC.
Túi thuốc dành cho F0 điều trị tại nhà, trong đó có gói thuốc A, B. Ảnh: HCDC.
Lên top