TPHCM: Chủ động xét nghiệm tầm soát COVID-19 ở khu chế xuất, công nghiệp

Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động tại Công ty Nidec Tosok. Ảnh: HCDC.
Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động tại Công ty Nidec Tosok. Ảnh: HCDC.
Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động tại Công ty Nidec Tosok. Ảnh: HCDC.
Lên top