TPHCM: Chặn nguồn lây COVID-19 xâm nhập vào trường học, bệnh viện

Các cơ sở y tế tại TPHCM ngăn chặn nguồn lây COVID-19. Ảnh: Sở Y tế TPHCM
Các cơ sở y tế tại TPHCM ngăn chặn nguồn lây COVID-19. Ảnh: Sở Y tế TPHCM
Các cơ sở y tế tại TPHCM ngăn chặn nguồn lây COVID-19. Ảnh: Sở Y tế TPHCM
Lên top