TPHCM cấm dân trong khu phong tỏa ra khỏi nhà, sẽ có người đi chợ thay

Người dân tại các khu phong tỏa ở TPHCM chỉ được phép ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế.  Ảnh: Anh Tú
Người dân tại các khu phong tỏa ở TPHCM chỉ được phép ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế. Ảnh: Anh Tú
Người dân tại các khu phong tỏa ở TPHCM chỉ được phép ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế. Ảnh: Anh Tú
Lên top