TPHCM: Bệnh viện "cầu cứu" vì nhiều người chống đối chấp hành phòng dịch

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM họp trực tuyến chiều 7.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM họp trực tuyến chiều 7.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM họp trực tuyến chiều 7.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top