TPHCM: 6.984 người thuộc nhóm mở rộng xét nghiệm đều âm tính COVID-19

Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động tại Bến xe Miền Đông. Ảnh: HCDC
Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động tại Bến xe Miền Đông. Ảnh: HCDC
Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động tại Bến xe Miền Đông. Ảnh: HCDC
Lên top