TPHCM: 5 em bé chào đời vào thời khắc giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ

Em bé đầu tiên chào đời ngay giao thừa Tết Tân Sửu. Ảnh: BVCC
Em bé đầu tiên chào đời ngay giao thừa Tết Tân Sửu. Ảnh: BVCC
Em bé đầu tiên chào đời ngay giao thừa Tết Tân Sửu. Ảnh: BVCC
Lên top