TPHCM: 2.100 mẫu xét nghiệm COVID-19 của người dân khu Mả Lạng âm tính

Lên top