TPHCM: 1.600 người dân khu Mả Lạng đều âm tính với COVID-19

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 người dân khu Mả Lạng. Ảnh: HCDC
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 người dân khu Mả Lạng. Ảnh: HCDC
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 người dân khu Mả Lạng. Ảnh: HCDC
Lên top