TP.Đông Hà của tỉnh Quảng Trị nâng mức cảnh báo phòng dịch COVID-19

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: TD.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: TD.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: TD.
Lên top