TP. Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 3.5

TP Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội tại khu vực công cộng. Ảnh: Văn Đức.
TP Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội tại khu vực công cộng. Ảnh: Văn Đức.
TP Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội tại khu vực công cộng. Ảnh: Văn Đức.
Lên top