TP Hồ Chí Minh: Xuất hiện bệnh nhân tái mắc COVID-19 lần thứ 2

Hình ảnh virus SARS-CoV-2 do Việt Nam nuôi cấy và phân lập thành công. Ảnh: Viện VSDTTW
Hình ảnh virus SARS-CoV-2 do Việt Nam nuôi cấy và phân lập thành công. Ảnh: Viện VSDTTW
Hình ảnh virus SARS-CoV-2 do Việt Nam nuôi cấy và phân lập thành công. Ảnh: Viện VSDTTW
Lên top