Tổng hợp thành công hợp chất làm thuốc điều trị COVID-19 giá rất rẻ

Một số hình ảnh về quá trình tổng hợp Nitazoxanide tại Viện Hóa học. Nguồn ảnh: Viện Hóa học
Một số hình ảnh về quá trình tổng hợp Nitazoxanide tại Viện Hóa học. Nguồn ảnh: Viện Hóa học
Một số hình ảnh về quá trình tổng hợp Nitazoxanide tại Viện Hóa học. Nguồn ảnh: Viện Hóa học
Lên top